Grundkurs

Den här workshopen fungerar både som en grundkurs och en teaser inför fortsatt arbete. Deltagarna får en grundläggande förståelse för de utmaningar vi står inför och ges möjlighet att arbeta med egna visioner och konkreta vägar till ett hållbart samhälle.

Föreställning (1 timma)
Vi börjar med att deltagarna får se musikteaterföreställning Livskrisen. Den handlar om en ung kvinnas försök att orientera sig i vår samtid och hitta fram till vad hon kan göra som är meningsfullt i vår tid. Vi får följa henne på resan att bli en positiv kraft i samhället, och tro på sin egen förmåga att förändra.

Workshop (2 timmar)
Intrycken från föreställningen väcker många tankar och frågor som bearbetas med deltagarna genom samtal och interaktiva övningar där de får gestalta hur de uppfattar vår samtid.

Innehållet bearbetar centrala delar ur kursplanerna i ämnet samhällskunskap för både högstadiet och gymnasiet och kan med fördel vävas in i undervisningen.

   

  Målgrupp:
  15-25 år

  Antal deltagare:
  Max 30 personer

  Metoder:
  Vi arbetar med samtal, rollspel och gestaltande metoder.

  Målsättning:
  Vår förhoppning är att deltagarna ska få en tydligare bild av det hållbara samhälle just de önskar och att de får syn på möjliga vägar dit.

  Detta behöver vi:
  Scenutrymme på minst 5x6 meter i en lokal anpassad för antalet deltagare.

  Bokning:
  För bokning och frågor om workshopen kontakta oss via mail till sofia@scenario2030.se.