Djupdykning

Serie om fem workshops där deltagarna får en djupare förståelse för de utmaningar vi står inför och ges stora möjlighet att arbeta med visioner och konkreta vägar mot ett hållbart samhälle.

Varje workshop är utformad för att vara en katalysator för deltagarna att arbeta vidare med egna processer kring de frågor som lockar dem mest.

Innehåll:

Längd: 3 timmar (inklusive föreställning)

Workshopen inleds med att deltagarna får se musikteaterföreställningen Livskrisen. Den handlar om en ung kvinnas försök att orientera sig i vår samtid och hitta fram till vad hon kan göra som är meningsfullt i vår tid. Föreställningen bearbetas sedan med deltagarna genom interaktiva övningar där de får samtala om, men också gestalta hur de uppfattar vår samtid.

Längd: 3 timmar

Vi kliver in i en fiktiv framtida region där deltagarna får börja skapa ett samhälle från grunden. Vi tittar på vilka värderingar vi vill ska genomsyra det hållbara samhälle som vi längtar efter att leva i. Vi går också in på principer för arbetsliv och ersättning för arbete i den värld vi bygger upp tillsammans.

Längd: 3 timmar

Här skapar vi oss en utifrån-blick på den ekonomi vi lever i idag, genom att i ett rollspel uppleva ett helt annat sätt att ta beslut om fördelning och användning av resurser. Med den nya referenspunkten kan vi sedan lättare forma de olika modeller vi önskar utforska.

Längd: 3 timmar

I den här workshopen fokuserar vi på att deltagarna själva får skapa de ekonomiska principer och beslutssystem som de vill ska råda i det fiktiva samhället. Olika ekonomiska system börjar här formas av olika grupper. I rollspel undersöks också vad som händer när samhällssystemen utsätts för påfrestningar.

Längd: 3 timmar

Vi knyter ihop säcken genom att titta på hur vi kan ta oss till den värld som deltagarna målat upp som önskvärd, vilka beslut behöver då tas idag, nästa år och om 5 år. Vi tittar också på deltagarnas egen resa och hur de vill agera för den framtid de tror på.

 

Totalt 15 timmar.

Utifrån gruppens behov och önskemål kommer vi från projekten tillbaka med handledning och stöd utifrån våra kompetenser och med stöd från de personer med expertkunskap som vi samarbetar med.

Resultatet av deltagarnas arbeten kan ges plats på olika plattformar för att nå en bredare publik.

 

Målgrupp:
15-25 år

Antal deltagare:
Max 30 personer

Metoder:
Vi arbetar med samtal, rollspel och gestaltande metoder.

Målsättning:
Vår förhoppning är att deltagarna ska få en tydligare bild av det hållbara samhälle just de önskar och att de får syn på möjliga vägar dit.

Detta behöver vi:
Scenutrymme på minst 5x6 meter vid första tillfället. Lokal anpassad för antal deltagare.

Bokning:
För bokning och frågor om workshopen kontakta oss via mail till sofia@scenario2030.se.