Pengar! - Special

Arvsfondsprojekten Pengar! och Scenario 2030 erbjuder tillsammans två workshops om vår ekonomi i relation till oss själva och de planetära gränserna.

Vi tittar på hur situationen ser ut – ekologiskt, socialt och ekonomiskt - och hur vi kan förhålla oss till dessa frågor som individer. I utforskandet av vår ekonomiska historia, vår samtid och oss själva, blickar vi framåt. Hur vill vi leva och hur skulle hållbara samhällen kunna vara organiserade? Hur skulle framtidens ekonomiska system kunna utformas?

Workshop 1 (2 timmar)
Den första workshopen leds av Pengar! och bearbetar pengar på en filosofisk nivå och som det komplexa fenomen som det är. 

Kärnan i projektet Pengar! är en utställning, som kommer mynna ut i en hållbarhetsfond skapad av ungdomar. Inför utställningen utforskar ungdomar pengar i relation till våra planetära gränser, våra medmänniskor och oss själva. 

Hållbarhetsfonden är resultatet av ungdomarnas slutsatser. Den tas fram av ungdomarna genom en demokratisk process och en djupgående förståelse av hållbarhetsfrågor och våra ekonomiska system. 

Workshop 2 (3 timmar)
Den andra workshopen leds av Scenario 2030 och inleds med att deltagarna får se musikteaterföreställningen Livskrisen. Den handlar om en ung kvinnas försök att orientera sig i vår samtid och hitta fram till vad hon kan göra som är meningsfullt i vår tid.

Föreställningen bearbetas sedan med deltagarna genom interaktiva övningar där de får samtala om, men också gestalta hur de uppfattar vår samtid. 

 

Målgrupp:
15-25 år

Antal deltagare:
Max 30 personer

Metoder:
Vi arbetar med föreläsning, samtal, rollspel och gestaltande metoder.

Målsättning:
Vår förhoppning är att deltagarna ska få en tydligare bild av fenomenet pengar och av hur framtidens ekonomiska system skulle kunna utformas.

Detta behöver vi:
Lokal anpassad för antal deltagare. Scenutrymme på minst 5x6 meter vid andra workshopen.

Bokning:
För bokning och frågor om workshopen kontakta Frances Lucas.
Tel. 079 079 13 99
 E-post: frances.lucas@gmail.com