Scenario 2030 samarbetar med flera aktörer med målsättningen att skapa synergier och utökade nätverk.

Har du eller din organisation idéer om ett samarbete? Kontakta i så fall oss!

Samarbeten

Scenario 2030 samarbetar med flera aktörer med målsättningen att skapa synergier och utökade nätverk.

Har du eller din organisation idéer om ett samarbete? Kontakta i så fall oss!

Våra samarbeten

Pengar!

Samarbetet med projektet Pengar! möjliggör för unga mellan 15 och 25 år att ta del av våra respektive projekts nätverk och erbjudanden som digitala plattformar, utställningar och workshops.

I en serie om två workshops arbetar Scenario 2030 med fokus på hållbar resursfördelning i framtiden medan Pengar! tittar specifikt på pengar - historiskt, i nutid och i framtiden - kopplat till klimat och hållbarhetsfrågor.

Läs mer om workshopen

Image
Logga Pengar!

Om projektet Pengar!
Pengar! drivs av Arbetets museum i Norrköping med stöd av Allmänna Arvsfonden.

Pengar! kommer att involvera minst 125 ungdomar i åldrarna 15-26 år som vill utforska pengar som det komplexa fenomen det är. Kärnan i projektet är en digital plattform och en utställning, som kommer att mynna ut i en hållbarhetsfond skapad av ungdomar. Inför utställningen utforskar ungdomar pengar i relation till planetära gränser, våra medmänniskor och oss själva.

Hållbarhetsfonden är resultatet av ungdomarnas slutsatser. Den tas fram av ungdomarna genom en demokratisk process och en djupgående förståelse av hållbarhetsfrågor och våra ekonomiska system.