CORONA-KREATIVA STRATEGIER FÖR TRYGGA MÖTEN

Vår coronastrategi för säsong 20/21

 Under rådande pandemi behöver vi alla hjälpas åt att skapa trygga möten oss emellan. Vi på Scenario 2030 följer Folkhälsomyndighetens (FHM) riktlinjer för högstadieskolor, gymnasieskolor och andra verksamheter (både nationellt och regionalt). 

Utifrån nuvarande restriktioner i t.ex. regioner Sörmland och Stockholm, har Scenario 2030 valt att arbeta nästan helt digitalt. 

Vi kommer fortsätta följa hur FHMs råd och riktlinjer utvecklas och hoppas att vi kommer kunna återuppta fysiska möten med er alla snart.  

 

Helt digitala möten 

Gymnasieskolor och högskolor 

3 x 1-timmars digital workshop 

Förslagsvis spridd över tre lektioner

Vid det första tillfället tittar vi tillsammans på en filmad version av vår musikteaterföreställning “Livskrisen - folkmusikterapi för en hotad art”. Vid tillfälle två bearbetar vi tankar och känslor kring föreställningen utifrån dess tema – vad ska vi göra med vår tid när vi lever i en pågående ekologisk kris? Det tredje tillfället innehåller både föreläsning kring ekonomi och hållbarhet, samt övningar för att eleverna själva ska bli kreativa och visionera kring sina bilder av hållbara samhällen. 

Utifrån lärarens och elevernas behov och önskemål kan vi ha en diskussion om hur vi skulle kunna fortsätta vårt samarbete även efter dessa träffar. 

 

Andra verksamheter

3 x 1-timmars digital workshop 

Förslagsvis spridd över 2-3 tillfällen

Vid det första tillfället tittar vi tillsammans på en filmad version av vår musikteaterföreställning “Livskrisen - folkmusikterapi för en hotad art”. Vid det andra tillfället bearbetar vi tankar och känslor kring föreställningen utifrån dess tema – vad ska vi göra med vår tid när vi lever i en pågående ekologisk kris? Det tredje tillfället både föreläsning hållbarhet och ekonomi, samt övningar där deltagarna får bli kreativa kring egna visioner för verkligt hållbara samhällen. 

Utifrån verksamhetens och deltagarnas behov och önskemål vill vi gärna ha en diskussion om hur vi skulle kunna fortsätta vårt samarbete även efter dessa träffar. 

Öppna workshops

Under vintern och våren har vi planerat in en rad öppna workshops. Alla är för tillfället planerade att vara online men med möjligheten att också träffas fysiskt om och när det går. Läs mer om dessa under fliken “Workshops”. 

 

Fysiska möten (om och när det går)

Högstadieskolor och gymnasieskolor

Här ligger fokus på säkra avstånd mellan Scenario 2030-medarbetare och elever.

Avstånd

Medarbetare kommer att hålla 3 meters avstånd från eleverna under föreställningen och minst två meter under workshopen.

Om vi är inomhus kan vi förbereda lokalen (både för föreställning och workshop) med markeringar och stolar för att möjliggöra att avstånd hålls.

Utomhus

Det är möjligt att ha workshopen utomhus (höst såväl som vår, vi ber elever att vara klädda efter väder). 

Publikstorlek

Endast elever från samma klass och max 30 i publiken (elever och lärare).

Endast fyra Scenario 2030-medarbetare kommer att komma till skolan (varav endast två kommer att leda workshopen).

Information

Vi kommer att inleda workshopen med ett kort samtal om hur vi skapar ett tryggt möte tillsammans. 

Vi uppmanar alla medarbetare, elever och lärare att följa FHMs riktlinjer till allmänheten, t.ex. att alltid stanna hemma vid minsta tecken på symptom och att ha god handhygien.  

 

Andra verksamheter

Här ligger fokus på avstånd mellan alla deltagare samt mellan deltagare och Scenario 2030-medarbetare. 

Avstånd

Medarbetare kommer att hålla 3 meters avstånd från deltagare under föreställningen och minst två meter under workshopen. Vi uppmanar alla deltagare att hålla två meters avstånd sinsemellan.

Om vi är inomhus kan vi förbereda lokalen (både för föreställning och workshop) med markeringar och stolar för att möjliggöra att avstånd hålls. 

Om ingång till lokalen är trångt vi diskuterar sätt att organisera hur deltagare går in och ut för att minimera trängsel. 

Utomhus

Det är möjligt att ha workshopen utomhus (höst såväl som vår, vi ber deltagare att vara klädda efter väder).

Publikstorlek

Max 30 deltagare per tillfälle (ej inkluderat fyra medarbetare). 

Endast fyra medarbetare kommer att delta (varav två kommer att leda workshopen)

Information

Vi kommer att inleda workshopen med ett kort samtal om hur vi skapar ett tryggt möte tillsammans. 

Vi uppmanar alla medarbetare, elever och lärare att följa FHMs riktlinjer till allmänheten, t.ex. att alltid stanna hemma vid minsta tecken på symptom och att ha god handhygien.