Vill du engagera dig i någon av våra grupper som finns på olika orter i landet?

Vi har flera grupper där varje grupps deltagare själva bestämmer inriktning och arbetssätt. Gemensamt för alla är en vilja att mötas i frågor om hur vi hittar konkreta vägar till ett hållbart samhälle.

Om det inte finns en grupp i närheten där du bor så hjälper vi gärna till att starta upp en.

Grupper

Vill du engagera dig i någon av våra grupper som finns på olika orter i landet?

Vi har flera grupper där varje grupps deltagare själva bestämmer inriktning och arbetssätt. Gemensamt för alla är en vilja att mötas i frågor om hur vi hittar konkreta vägar till ett hållbart samhälle.

Om det inte finns en grupp i närheten där du bor så hjälper vi gärna till att starta upp en där.

Anmäl ditt intresse här!

På grund av rådande restriktioner gällande covid-19 är grupperna vilande tills vidare. Det går dock fortfarande bra att anmäla sig. Vi hör av till alla deltagare så snart läget förändrats till det bättre.

Alla grupper

På grund av rådande restriktioner gällande covid-19 är grupperna vilande tills vidare. Det går dock  fortfarande bra att anmäla sig. Vi hör av till alla deltagare så snart läget förändrats till det bättre. 

Anmäl ditt intresse här!

Örebro

Metod: drama, teater

Här bearbetar vi våra konkreta visioner för ett hållbart samhälle genom drama och teater. Målet är att skapa en teaterföreställning som spelas i Örebro, och kanske på andra orter.

Kontakt: 
Sara Sonnebo
sara@scenario2030.se
tel. 073 823 46 04

Malmö

Denna grupp är på gång till våren och inriktningen kommer att formas utifrån deltagarnas intresse.

Kontakt:
Karolina Lundahl
karolina.lundahl@gmail.com
tel. 073-5931990

Norrköping

Metod: skrivande, embodiment

Här fokuserar vi på skrivande, men också på kroppen. Helena som leder gruppen är fysioterapeut hjälper oss att hitta ner i kroppen och koppla det vi vet vet om den ekologiska kris vi står i till vårt eget varande. Med utgångspunkt i fakta-input, föreläsningar, texter och poddar, gör vi fysiska övningar som grundar oss i kroppen. Detta låter vi sedan bli inspirationen in i ett kreativt skrivande. Texterna kan för de som vill komma att spridas utåt genom en utställning och genom den bok som produceras i projektet, de kan också spridas genom att de arbetas vidare till små filmer.

Kontakt:
Helena Wikner
helena@scenario2030.se
tel. 073 028 25 95

Uppsala

Metod: samtal, kreativa workshops

Här kommer samtal att varvas med kreativa workshops där vi konkretiserar visionerar för hur en hållbar ekonomi skulle kunna se ut och organiseras. Denna grupp är också inriktad på att genom kreativa aktiviteter skapa förändring här och nu.

Kontakt:
Eric Dickens
erik@scenario2030.se
tel. 0722-404100