Konkreta visioner för en hållbar ekonomi - Jennifer Hinton

 

Klimatprata och Scenario 2030, som får stöd av Almänna Arvsfonden, lanserar nu tillsammans en serie filmer på temat “Konkreta visioner för en hållbar ekonomi”. 

Genom filmerna lyfter vi alternativ som finns till dagens dominerande globala ekonomiska system – kapitalismen – som forskning visat sedan länge är extremt skadligt för klimatet och som även omöjliggör jämlika och socialt rättvisa samhällen. System som bygger på profit och konstant tillväxt är inte förenbart med knappa resurser och en klimatkris som tydligt visar att vi behöver tänka om. 

Visioner för en hållbar ekonomi hjälper oss att föreställa oss  alternativ. Alternativ som tar hänsyn till naturens och människans behov och som bygger på empati istället för profit. Där målet är allas välmående och inte bara ett fåtal personer rikedom. Vi behöver lära oss mer om dessa alternativ för att kunna jobba för en bättre framtid och vara medskapare till de samhällen vi faktiskt vill ha. 

I första filmen i filmen möter vi Jennifer Hinton som är forskare inom hållbarhet och ekologisk ekonomi. I videon berättar Hinton mer om modellen “Not-for-Profit economy”– som du även kan läsa mer om på Hintons hemsida

Här kan du läsa mer om lösningar för att hantera klimatkrisen samt visionära klimatsamtal på Klimatpratas hemsida.