Workshops: Fördjupning

Workshops: Fördjupning

Riktar sig till dig som tidigare deltagit i en introduktionsserie och vill fördjupa ditt engagemang i projektet. Under de olika träffarna och lägren kommer vi, delvis utifrån deltagarnas önskemål, att i större detalj orientera oss kring hur framtidens samhällen skulle kunna se ut och potentiella vägar till dessa scenarion. Det är möjligt att närvara vid ett eller samtliga tillfällen.

Datum/tid
-
-
-
Plats
Online
Målgrupp
15-25 år
Max antal deltagare
30 personer