Utopiska bokcirklar - Att drömma stort förändrar världen

Utopiska bokcirklar - Att drömma stort förändrar världen

Scenario 2030 och Vänföreningen Fogelstad bjuder in till bokcirklar där vi vill fokusera på utopier i den fiktiva världen.

Haka på vår resa där vi konkretiserar det omöjliga, där vi river de murar i vårt sinne som håller oss tillbaka, där vi helt enkelt stiger utanför det-finns-inget-alternativ-tänkandet. Vi vill läsa om andras utopier för att kunna bygga våra egna!

Det är ett tillfälle att tänka bortom gränserna för vad vi tror är möjligt i vår värld och visionera fritt. Om vi inte vågar drömma stort hur kan vi då någonsin uppnå stora förändringar i världen?

Varmt välkomna!

 

PRAKTISK INFO:

Bokcirkeln är gratis och öppen för intresserade i alla åldrar, inga förkunskaper krävs. Personer upp till 25 år kan få ekonomiskt stöd för inköp av böcker.

Den 1 september kl 18:00-19.30 träffas vi för första gången i en gemensam digital träff och formar lagom stora cirkelgrupper. Varje bokcirkel träffas sedan på de tider som det passar deltagarna och håller sitt eget lästempo.

Vi planerar för både digitala och fysiska träffar, så peppa människor där du bor att haka på så att det kan bli en lokal grupp nära dig!

Sista anmälan är den 25 augusti. Anmäl dig här: https://forms.gle/xGcxfvNCYXJ7e4W8A

 

VÄNFÖRENINGEN FOGELSTAD
Vänföreningen Fogelstad är en partipolitiskt och religiöst obunden medlemsförening som vill verka i Fogelstadgruppens och Kvinnliga Medborgarskolans anda genom att vara radikal och utmana vår samtid. Vi vill bland annat stimulera till demokratisk debatt, möten och folkbildning, relevant för vår samtid; och skapa rum för samtal över klass- intresse- och partigränser, samtal präglade av ömsesidig respekt och dialog. Föreningen lägger särskild vikt vid ämnen som demokrati, freds- och konfliktlösning, feminism, jämställdhet, miljö, kvinnohistoria, livsåskådning, bildning och konst. Vänföreningen grundades 2019 som en del av Fogelstadinitiativet där en insamlingsstiftelse bildades som kunde köpa huset Lilla Ulfåsa. Bli gärna medlem på https://fogelstadsvanforening.se/blivan

Datum/tid
-
Plats
Online
Målgrupp
alla åldrar
Max antal deltagare
100 personer