Profile picture for user Julia Fries
Julia Fries
29 jun 2020

Projektets planerade start hamnade mitt i spridningen av Covid 19 så det gick inte att påbörja aktiviteter under våren som vi tänkt. Nu kommer vi istället att samla en mindre grupp unga personer tillsammans med oss som jobbar med projektet den 12-14 augusti. Dessa dagar kommer vi att vara på Lilla Ulfåsa i Fogelstad, Sörmland.